PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

 • nalezení a ocenění vhodné investice
 • vypracování investičního záměru, výběr a analýza vhodné lokality
 • předinvestiční analýza zhodnocení rentability investice
 • projektová dokumentace kompletní vypracování všech stupňů projektové dokumentace včetně profesí
 • inženýrská činnost zajištění všech potřebných povolení a rozhodnutí
 • spolupráce při kolaudaci a předání díla k užívání
 • zajištění dotací vyhodnocení možnosti zisku dotace a vyřízení žádosti
 • konzultace s investorem stálý dialog s investorem, odborné poradenství

 

VYBRANÁ REFERENCE: Obytný soubor Troubsko 
/ investiční náklady: 110 mil Kč

Kontaktujte nás
Zobrazit informace

PROJEKČNÍ ČINNOST

 • provozní schémata vymyšlení chodu složitých provozů
 • návrh interiérů, bytový design již v projektu zohledníme a vyladíme interiér
 • fotorealistické vizualizace realistické zobrazení stavby
 • projektová dokumentace ve všech stupních DUR, DUS, DOS, DSP, DPS, DZS, DSPS
 • dokumentace všech požadovaných profesí součástí dokumentace jsou všechny požadované profese, jejich návaznosti a koordinace
 • inženýrská činnost zajištění všech potřebných povolení a rozhodnutí
 • pasport staveb zaměření a zakreslení stávajících objektů
 • provádíme:
  - novostavby / rekonstrukce
  - průmyslové objekty
  - rodinné domy a bytové domy
  - občanská vybavenost
  - administrativní budovy
  - zastavovací studie

VYBRANÁ REFERENCE: Jízdárny - zařízení pro výcvik a vzdělávání OSH PČR Brno Medlánky / investiční náklady: 50 mil Kč 

Kontaktujte nás
Zobrazit informace

CONSTRUCTION MANAGEMENT

 • cenový management projektu přehledný tok financí a jejich úspora
 • organizace výběrového řízení a nastavení pravidel tendrů
 • tendr dodavatele / subdodavatelů stavby
 • řízení stavby / technický dozor investora
 • koordinace BOZP řízení rizik na staveništi, zajištění bezpečné stavby
 • organizace kontrolních dní
 • dokončení projektu v požadovaném čase, kvalitě a ceně
 • kolaudace a předání díla k užívání
 • reklamační servis vyřízení reklamací a zajištění oprav
 • správa nemovitostí zajištění servisních služeb k nemovitostem

VYBRANÁ REFERENCE: Výrobní hala Delong Instruments a.s. Boskovice / investiční náklady: 30 mil Kč

Kontaktujte nás
Zobrazit informace

REALIZACE SVĚTLÍKů ZA PROVOZU

 • návrh optimálního řešení s ohledem na provozní nároky a prostup tepla
 • generální rekonstrukce světlíků včetně výměny střešního pláště
 • realizace bez nutnosti přerušení provozu
 • opatření proti nepříznivým povětrnostním vlivům
 • zajištění bezpečného provozu pod rekonstruovaným světlíkem

VYBRANÁ REFERENCE: Generální oprava světlíků centrální spisovny
/ dodávka + montáž

Kontaktujte nás
Zobrazit informace

ARCHITEKTURA

Návrh a realizace interiéru i exteriéru bytových i komerčních prostor, inženýrská a projekční činnost – tím vším se společnost UP zabývá. Hledáte-li profesionální tým v Praze či Brně, který zajistí celý projekt od návrhu až po realizaci a zároveň má mladistvý nadhled a veliký zápal pro architekturu a stavebnictví, jste na správné adrese!


více na www.up-i.cz

Kontaktujte nás
Zobrazit informace